my images
  "The goal of basic medical education is to instruct students in the practice of the profession, and to supply the public with well-qualified physicians. "

Latest News

1.Applications called for the post of Medical Superintendent, Karnataka Institute of Medical Sciences, Hubli

2.Applications called for the post of Medical Superintendent, Institute of Medical Sciences Teaching Hospital , Bidar

3.Applications called for the post of Director, Institute of Medical Sciences, Karwar, Kodagu, Koppal, Gulbarga, Gadag, Chamarajnagar

4.ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ 06 ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

5.ವಿಕ್ಟೋರಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಬೌರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೇಡಿ ಕರ್ಜನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ

6.ಕರ್ನಾಟಕ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅರೆವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 2013ರ ಕರಡು ನಿಯಮಾವಳಿಯ ತಕರಾರು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

7.ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

8.ಕರ್ನಾಟಕ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅರೆವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 2013ರ ವಿಧೇಯಕ ಪ್ರಕಟಣೆ    Last Updated: 22/11/2013   No. of Visitors:<%=application("access_cnt")%>